Co umím

nabídka služeb

Překlady

Zhotovuji technické, obchodní, odborné i literární překlady. Nemám však právnické vzdělání, a tudíž nepřekládám texty v tomto oboru.

V technických oborech se poměrně rychle zorientuji, a pokud mám k dispozici dostatek podkladů, jsem schopná překládat i tlumočit prakticky v jakémkoli odvětví.

Literatura. Ráda překládám naučnou literaturu i beletrii. Nemám "svého" autora, ale patrně nejlépe se mi pracovalo s texty Eriky Fatlandové, Marit Tusvikové, Jana Kjærstada a Lajly Rolstadové. Moc mě mrzelo, když český nakladatel po dvou dílech pozastavil vydávání fantasy hexalogie dánského spisovatele Kennetha Bøgha Andersena Velká válka o pekelný trůn.

Dlouhá léta spolupracuju se Severským filmovým klubem, pro který pravidelně překládám titulky k norským a dánským filmům.

A z posledních počinů bych ráda zmínila překlad české verze webových stránek Muzea Kon-tiki v Oslu.


Jazykové redakce a korektury

Žádný překlad není dokonalý, a proto je oporou každého překladatele jazykový redaktor. Podobně by redakční úpravou měl projít i každý původní text. Jak autor, tak překladatel často nedostatky svého textu nevidí, a hlavně už není schopen zaujmout úhel pohledu čtenáře, který se v dané problematice nemusí vyznat. Rediguji jak překladové texty (porovnávám s originálem), tak texty původní (např. výroční zprávy neziskových organizací, brožury, letáky apod.). Umím připravit text do sazby, provést jazykovou i technickou korekturu vysazeného textu, zkontrolovat zanesení, zkrátka vše až do fáze odeslání do tisku.


Tlumočení

Ačkoli v celkovém objemu mé práce netvoří velkou část, patří k mým nejoblíbenějším činnostem. Nejčastěji tlumočím konsekutivně, ale po důkladné přípravě zvládnu i simultánní tlumočení. Tlumočila jsem například týdenní pobyt delegace Zlínského kraje v norském kraji Hedmark, mám za sebou tlumočení pro projekt Ekoškola/Grønt flagg, různé semináře a konference, besedy se severskými spisovateli nebo obchodní jednání. V letech 2002-2004 jsem společně s kolegyněmi tlumočila severské filmy na Febiofestu v Brně.


Výuka

Už na střední škole jsem si přivydělávala doučováním cizích jazyků. Soustavně vyučuju norštinu od roku 2001 a nepřestávám se divit, kolik lidí má o tento jazyk zájem. Každý student je jiný a každý má jiný přístup. Mým cílem je, aby všichni dokázali v osvojovaném jazyce komunikovat, třeba i s chybami. Aby dokázali sami rozpoznat gramatické struktury, odvodit si pravidla a pak je aplikovat. Snažím se opírat o principy "self discovery approach", samostatného objevování, a co nejvíce využívám přímou metodu - tedy od začátku komunikuju v cílovém jazyce. Proto ráda vyučuju smíšené skupiny, kde jsou studenti různých národností. Také jsem působila jako metodička v brněnské jazykové škole English Studio i v The Scandinavian Language School.


Daniela Mrázová a Markéta Kliková
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!